w

Styret

Selskapsvedtektene i NSK slår fast at styret skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Seks av medlemmene skal være aksjonærvalgte, mens inntil to av medlemmene skal velges av og blant selskapets ansatte. De fire eierkommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord samt Salten Kraftsamband AS har inngått en aksjonæravtale hvor det er bestemt at hver av partene skal utpeke 1 styremedlem hver. I tillegg velges 1 styremedlem blant de private aksjonærene. Styret velges formelt av NSKs generalforsamling, som også velger styrets leder og nestleder.

25.10.201609:12 Thor Erik Knutsen

Etter generalforsamling 13. juni 2019, er styresammensetningen i Nord-Salten Kraft AS slik:

    Svein Helge Nøstdal - styrets leder
    (varamedlem Jan-Erik Skogvold)

    Gisle Hansen - styrets nestleder
    (varamedlem Liv Reffhaug)

    Sten-Rune Brekke - styremedlem
    (varamedlem Stein Mørtsell)

    Evy Marita Røymo - styremedlem
    (varamedlem Agnar Hansen)

    Elin Eidsvik - styremedlem
    (varamedlem Asbjørn Bye)

    Klaus Hvassing - styremedlem
    (varamedlem Beate Ráhka-Knutsen)

    Skjalg Solhaug – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Roald Normann)

    Frode Tiltvik – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Ronny Nilssen)

Frode Jenssen