w

Generalforsamling

Den 23. november avholdes ekstraordinær generalforsamling i Nord-Salten Kraft Holding AS.

04.11.202006:45 Tone Jespersen

På agendaen står valg av revisor.

Innkalling sendes per post til våre aksjonærer, og digitalt til de som har godtatt dette. Den finnes også tilgjengelig på våre websider her.

Selskapets aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen, men det er ingen møteplikt. Man kan alternativt møte ved fullmektig, men aksjonærene har ingen plikt til å tildele fullmakt.

Av smittevernhensyn må alle som skal delta på generalforsamlingen melde seg på 1 uke før. Aksjonærer som har til hensikt å stemme i tråd med styrets innstilling anmodes til å ikke delta på møtet. Det anbefales i stedet at disse avgir fullmakt til styrets leder.