w

Fare for flom

Store snømengder fra i vinter gjør at det ventes unormalt stor vannføring under snøsmeltingen, som nå har begynt.

01.01.197000:00 Tone Jespersen

Dette vil medføre høye vannstander i uregulerte vann og elver, samt at vannstanden i regulerte vann kan stige raskt. For egen sikkerhet, vis ekstra varsomhet ved ferdsel på og ved: Rotvatn, Strindvatn, Sandnesvatn, Fjerdevatn, Rekvatn, Slunkajávrre, Gåjgijávrre og Forsanvatn.

Overløp i reguleringsmagasinene kan medføre flom også i elver som vanligvis er tørrlagte og vassdragene nedstrøms. Dette gjelder spesielt: Gåjgijåhkå ned mot Musken, Slunkájåhkå og Falkelva ned i Sagvatnan, samt Forselva ned til Forsan.

Frode Jenssen