w

Likningskurs per 31.12.2019 for aksjer i Nord-Salten Kraft Holding AS

Alle aksjonærer mottar oversikt over likningsverdi på aksjer fra Skatteetaten. Likningsverdi per aksje i NSK Holding er kr 260,58 per 31.12.2019, mot kr 67,88 i 2018 i Nord-Salten Kraft AS.

02.04.202011:03 Tone Jespersen

Årsaken til dette er omorganiseringen til konsern og at aksjene nå reflekterer virkelig verdi av egenkapitalen i nye Nord-Salten Kraft Holding AS.