w

Verdivurdering

Nord-Salten Kraft AS har som en del av pågående strategiarbeid utarbeidet en oppdatert verdivurdering av selskapet per 30.11.2018.

14.12.201812:51 Tone Jespersen

Det er selskapet Thema Consulting Group som har utført verdivurderingen, og den er basert på tilsvarende verdivurdering av selskapet per 01.01.2017 og oppdatert med endringer i perioden.

Verdivurderingen estimerer verdien av totalkapitalen i selskapet til 1040 millioner kroner og verdijustert egenkapital er estimert til 790 millioner kroner. Dette gir en verdi per aksje på 203 kroner. Se presentasjon her for detaljer knyttet til verdivurderingen.