w

Ledig stilling

Vi har for tiden ledig stilling som:
- Faglig ansvarlig måling/avregning
- Business Controller
- Energioperatør (Elektromaskinist)

Les mer om hver av stillingene nedenfor. Søknadsfrist er 19. april.

25.10.201609:24 Tone Jespersen

Nord-Salten Kraft er et tradisjonsrikt og framtidsrettet energikonsern med sterk lokal forankring. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for deg som vil bo og arbeide i Nord-Salten. Våre betingelser er konkurransedyktige, og vi har gode personalordninger for alle ansatte. Konsernet Nord-Salten Kraft har 54 ansatte og hovedkontor på Ulvsvåg i Hamarøy kommune. Konsernets virksomhet er drift av strømnett med ca 6 500 målepunkt i Hamarøy, Steigen, Narvik og Sørfold kommune, kraftproduksjon på 4 kraftverk og 1 småkraftverk, utbygging og drift av bredbånd samt strømsalg til private/næringsliv. Nord-Salten Kraft har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær, og driver i tidsriktige lokaler.

Vi tilbyr spennende og variert arbeid i en solid og attraktiv bedrift. Vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, velordnede arbeidsforhold og et trivelig arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Bedriften har et solid fagmiljø med fokus på kompetanse og kvalitet. Vi tilbyr hjelp til å skaffe leilighet.

Fagansvarlig måling/avregning

Nord-Salten Kraft Nett AS søker en dyktig og engasjert medarbeider til å lede arbeidet med måling, avregning og fakturering av nettjenester. Vi trenger deg som er glad i tall, systematisk, positiv og selvstendig. Du vil både jobbe med selvstendige oppgaver, og løse utfordringer sammen med gode kollegaer. Teknologiutvikling og digitalisering er viktige områder for oss. Du må derfor trives med teknologiske utfordringer og kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi skal legge til rette for at du får utvikle deg i et spennende selskap.

Stillingen rapporterer direkte til nettsjef og er plassert ved hovedkontoret på Ulvsvåg.

Stillingens ansvarsområder:

 • Faglig ledelse av teamet som jobber med måling, avregning og fakturering.
 • Overordnet ansvar for måling, avregning og fakturering av nettjenester.
 • Kontroll, kvalitets- og avviksoppfølging.
 • Utarbeidelse tariffgrunnlag og oppfølging tariffarbeid.
 • Oppfølging av systemløsninger innenfor måling, avregning og fakturering.
 • Rapportering til ledelse og myndigheter.
 • Aktiv deltakelse i prosjektarbeid og forbedringsprosesser.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning innen elkraft/elektro/økonomi. Søkere med annen relevant bakgrunn vil bli vurdert.
 • God tallforståelse, struktur, nøyaktighet og høy integritet er en selvfølge, og helt avgjørende i denne type arbeid.
 • Solide datakunnskaper vektlegges positivt.
 • Gode norskkunnskaper så vel skriftlig som muntlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nettsjef Stig Johansen, tel 414 23 989. Søknad med CV og attester sendes til firmapost@nordsaltenkraft.no senest 19. april.

Business controller

Nord-Salten Kraft Holding AS søker en analytisk og forretningsorientert Business controller til vårt økonomiteam. Som Business controller vil du få mulighet til å påvirke, du vil sitte tett på forretningsområdene og få en god innsikt i hele verdikjeden i konsernet. Det er mange spennende endringer som skal skje fremover, og du vil være en viktig ressurs i disse prosessene. Den ideelle kandidaten er forretningsorientert og ønsker å bidra til å støtte forretningsområdene på en god måte. Dette krever evne til helhetlig forståelse av organisasjonen. Du vil både jobbe med selvstendige oppgaver, og løse utfordringer sammen med gode kollegaer. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre prosesser, og søker derfor deg som ønsker å bidra til vår videreutvikling.

Stillingen inngår i et kompetent økonomiteam, og vil jobbe tett med lederne av våre ulike forretningsområder. Business Controller rapporterer direkte til Adm dir.

Stillingens ansvarsområder:

 • Ansvar for å utarbeide og videreutvikle periodisk rapportering for konsernet.
 • Økonomi- og lønnsomhetsanalyser, budsjettprosesser og økonomisk oppfølging.
 • Bidra i arbeid med strategi og målstyring.
 • Utforme analyser og beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret.
 • Delta i anskaffelser og kontraktarbeid.
 • Bidra til aktiv og fremtidsrettet risikostyring.
 • Være en viktig bidragsyter i forbedringsprosesser og ulike prosjekter innen forretningsutvikling.
 • Sikre videreutvikling og forbedring av økonomiprosesser og rutiner, sammen med resten av økonomiteamet.
 • Forefallende arbeid innenfor regnskap og lønn.
 • Oppfølging av systemløsninger innenfor økonomiområdet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på masternivå innen økonomi eller ingeniørfag. Søkere med annen relevant bakgrunn vil bli vurdert.
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring.
 • God forretningsforståelse, sterke analytiske egenskaper og solide kommunikasjonsevner.
 • God finansiell forståelse og solid kompetanse i Excel.
 • Gode norskkunnskaper så vel skriftlig som muntlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til viseadm dir Tone Jespersen, tel 93451905. Søknad med CV og attester sendes til firmapost@nordsaltenkraft.no senest 19. april.

Energioperatør (Elektromaskinist)

Nord-Salten Kraft AS søker en person som er engasjert, med sterk faglig interesse og evne til å jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med vilje til fleksibilitet og innsats. Vi søker en person med aktiv holdning til og motivasjon for ivaretakelse av HMS, orden og ytre miljø. Du må like allsidig arbeid.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Delta i løpende, rutinemessig vedlikehold av kraftanlegg.
 • Inngå i arbeidsteam for effektiv og optimal drift av kraftanlegg.
 • Selvstendig ivaretagelse av arbeidsoppgaver fra vedlikeholdssystem (Isy Jobtech).
 • Dokumentere utførte arbeidsoppgaver i vedlikeholdssystem.
 • Kunne inngå i beredskapsvaktordning etter nærmere opplæring.
 • Delta i prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen elektro- eller mekaniske- fag, primært som energioperatør. Allsidig erfaring kan kompensere for kravet til fagbrev.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg, fortrinnsvis fra kraftforsyning, men annen erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring med mekanikk og hydrolikk er en fordel.
 • Personer med relevant grunnutdanning og interesse for å ta fagbrev innen faget kan også vurderes.
 • Fortrolig med bruk av IKT.
 • Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen, fordel med klasse S og T.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder produksjon Odd Erling Grimstad, tel 957 92 108. Søknad med CV og attester sendes til firmapost@nordsaltenkraft.no senest 19. april. 

Øvrige stillinger

Hvis du er interessert i å undersøke jobbmulighetene i NSK må du gjerne ta kontakt med viseadministrerende direktør Tone Jespersen på e-post tone.jespersen@nordsaltenkraft.no, på mobil 93451905, eller komme innom vårt hovedkontor i Ulvsvåg.